Photo for 73570 [Finn ]

Lost Report lr73570

Finn

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Sáu, Tháng Chín 23, 2022
Địa điểm: N Saint Louis Ave & N Central St , Portland, OR 97203

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Ngắn
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Vàng
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Finn is skittish and scared and will probably run and hide but he’s a sweetheart

Liên Hệ

Felicia
(503) 607-6405 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc