Photo for 44420 [BARNEY]

Lost Report lr44420

BARNEY

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Bảy, Tháng Chín 18, 2021
Địa điểm: 6060 E Burnside St , Portland, OR 97215

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Tha Mồi Labrador
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Vàng, Trắng
Lông: Trung Bình, Dày
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Please Call, and text if you don't reach me. The Micro Chip is paid for by the lady who fostered Barney. Her Name is Cindy Barnwell and her is number 503-998-3163

You can also call my daughter Tawny at 971-977-2487. Thank you , this is difficult. Barney is a rescue and he saved me more than I can explain.

Liên Hệ

MARK KELLEY
(971) 977-2488 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc