Photo for 73853 [278163-6]

Found Report fr73853

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Khu vực tìm thấy vật nuôi: 10526 NE Fargo St , Portland, OR 97220

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giới tính: Cái
Kích thước: Nhỏ
Màu: Nâu, Đen
Đã biến đổi: Không

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

Oregon Humane Society
(503) 285-7722 (Chỉ ưu tiên gọi điện, không nhắn tin)

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy