Lọc kết quả

895 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 77565 [Olivia]

277683

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NW Sundial Rd / NW Graham Rd
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Image Not Available

277686

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 82nd Ave / SE Johnson Creek Blvd
 • Chó Tha Mồi Labrador
 • Đực
Image Not Available

277703

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Ellis St / SE 139th Ave, Portland
 • Chó Shih Tzu
 • Chưa xác định
Image Not Available

277704

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Ellis St / SE 139th Ave, Portland
 • Chó Shih Tzu
 • Chưa xác định
Image Not Available

277707

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Glass Plant Rd / NE Alderwood Rd, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 77579 [277696]

277696

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Chautauqua Blvd / N Russet St, Portland
 • Chó Rottweiler
 • Đực
Photo for 77567 [Oliver]

277684

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NW Sundial Rd / NW Graham Rd, Troutdale
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 77602 [277733]

277733

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Glisan St / NE 133rd Ave, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 77604 [Reggie (lvl 4)]

232620

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 77593 [277705]

277705

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Sandy BLVD NE 90th Ave, Portland
 • Chó Maltese
 • Đực
Photo for 77591 [277706]

277706

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Killingsworth st / Vancouver ave, Portland
 • Chó Becgie Đức
 • Cái
Photo for 77597 [277723]

277723

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Se 89th St / Se Steele St, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 77506 [Finegan]

276034

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Chăn Gia Súc Úc
 • Đực
Photo for 77486 [277658]

277658

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 76th Ave / SE Center St, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Cái
Photo for 77514 [Tic]

277668

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 18th St / SE Mimosa Dr, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 77516 [Tac]

277669

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 18th St / SE Mimosa Dr, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 77532 [fr77532]

Found Report fr77532

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1005 SE Harney St , Portland, OR 97202
 • Chó
 • Đực
Photo for 77534 [fr77534]

Found Report fr77534

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1005 SE Harney St , Portland, OR 97202
 • Chó
 • Đực
Photo for 77554 [fr77554]

Found Report fr77554

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 8917 N Haven Ave , Portland, OR 97203
 • Khác
 • Đực
Photo for 77559 [fr77559]

Found Report fr77559

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm:Không có vị trí nào được chỉ định
 • Mèo
 • Chưa xác định
Photo for 77556 [fr77556]

Found Report fr77556

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 8981 N Haven Ave , Portland, OR 97203
 • Mèo
 • Chưa xác định
Photo for 77552 [Watts]

Found Report fr77552

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 4072 NE 11th Ave , Portland, OR 97212
 • Chó Havanese
 • Đực
Photo for 77488 [277659]

277659

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Troy St / SW 17th Dr, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 77490 [277660]

277660

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Troy St / SW 17th Dr, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực