Yêu Cầu Loại Bỏ Động Vật Đã Chết

Tên
Con vật đó có nằm trong hay nằm dưới cái gì đó không?