Photo for 73811 [Cider ]

Lost Report lr73811

Cider

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
Địa điểm: G2C2+G2 Étriac , France,

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Nâu, Đen
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

He is missed dearly! He gets scared of outdoors :(

Liên Hệ

KaceyLynn

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc