Photo for 73662 [Jasper]

Lost Report lr73662

Jasper

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022
Địa điểm: 13107 SE Powell Blvd , Portland, OR 97236

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Xanh lam, Đen
Lông: Ngắn, Dày
Màu Mắt: Xanh lam
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Very ski-dish

Liên Hệ

Kevin
(503) 550-8372 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc