Photo for 73482 [Kilo]

Lost Report lr73482

Kilo

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Bảy, Tháng Chín 24, 2022
Địa điểm: 4530 SE Clinton St , Portland, OR 97206

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Sục Pit Bull Mỹ
Giới tính: Cái
Kích thước: Trung Bình
Màu: Nâu, Nâu vàng nhạt
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Không

She’s in heat, and she just got over being sick so she’s a little skinny and timid. She hasn’t been around vary many dogs so she might seem stand-offish but she has never bit anyone, human or animal. If you see her it would be best to call me so I can come get her don’t approach her because she’ll most likely run and probably right into traffic. Thank you.

Liên Hệ

Kyle
(971) 293-1059 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc