Photo for 57512 [Paddington]

Lost Report lr57512

Paddington

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Năm, Tháng Năm 26, 2022
Địa điểm: 9961 N Central St , Portland, OR 97203

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Đen, Trắng
Lông: Ngắn, Mượt
Loại Tai: Vểnh
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Kyle Chapman
(971) 212-0154 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc