Photo for 57448 [Pua’a]

Lost Report lr57448

Pua’a

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Sáu, Tháng Năm 27, 2022
Địa điểm: 1930 SE 6th St , Gresham, OR 97080

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Chó Pug
Giới tính: Cái
Kích thước: Nhỏ
Màu: Nâu vàng
Lông: Mượt
Loại Đuôi: Xoăn
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Khodi
(503) 705-7231 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc