Photo for 57386 [Raffy Kauffman]

Lost Report lr57386

Raffy Kauffman

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Năm 25, 2022
Địa điểm: 9727 SW 2nd Ave , Portland, OR 97219

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Trung Bình
Màu: Xám, Trắng
Lông: Trung Bình, Dày
Đã biến đổi: Có

13 years old, super friendly, loves adults.

Liên Hệ

Greg
(503) 756-8461 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc