Photo for 57260 [Pheobe]

Lost Report lr57260

Pheobe

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Tư, Tháng Năm 25, 2022
Địa điểm: 18320 NE Glisan St , Portland, OR 97230

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Khác
Giới tính: Cái
Kích thước: Nhỏ
Màu: Nâu, Be
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

Olyviah Sheckells
(541) 450-5596 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc