Image Not Available

Lost Report lr57127

daria

Thông tin vị trí

Ngày vật nuôi thất lạc: Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022
Địa điểm: 6303 SE 92nd Ave , Portland, OR 97266

Chi Tiết

Giống: Mèo
Giống: Mèo Nuôi Lông Dài
Giới tính: Cái
Kích thước: Lớn
Màu: Đen
Lông: Dài, Dày
Màu Mắt: Vàng
Đã biến đổi: Có

Liên Hệ

megan
(801) 830-1058 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi thất lạc