Photo for 73929 [fr73929]

Found Report fr73929

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Không có vị trí nào được chỉ định

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Nhỏ
Màu: Đen, Đen
Lông: Ngắn, Mượt
Màu Mắt: Nâu
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Cắt Đuôi
Đã biến đổi: Không
Thông Tin Khác

Found wandering the street, very friendly and loud

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

Andrew
(503) 985-0058 (Chỉ ưu tiên nhắn tin, không gọi điện)

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy