Photo for 73858 [Unknown]

Found Report fr73858

Thông tin vị trí

Ngày tìm thấy vật nuôi: Thứ Năm, Tháng Chín 29, 2022
Khu vực tìm thấy vật nuôi: Peninsula Park , 700 N Rosa Parks Way, Portland

Chi Tiết

Giống: Chó
Giống: Khác
Giới tính: Đực
Kích thước: Lớn
Màu: Đen, Vàng
Lông: Trung Bình, Mượt
Màu Mắt: Mỗi mắt một màu
Loại Tai: Cụp
Loại Đuôi: Thuần Giống
Đã biến đổi: Có
Thông Tin Khác

We found the dog at Peninsula Park at 9pm. He is wearing a leash harness and leather collar with silver bones on the collar. Very responsive to treats and commands, well mannered. We fed him some pieces of chicken and gave him water. We will be holding onto him to make sure he is ok and safe until his owners are in contact.

Liên Hệ

Vật nuôi này đang được chăm sóc bởi một người Samarita tốt bụng trong cộng đồng. Nếu bạn cho rằng đây là vật nuôi của mình, vui lòng liên hệ với người chăm sóc nó theo thông tin bên dưới:

Shelby Borchers
(503) 410-4365 (Gọi điện hay nhắn tin đều được)

Tìm kiếm thêm vật nuôi được tìm thấy