Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

35 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 108509 [Baby]

Baby

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year 7 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 105689 [Sarsaparilla]

Sarsaparilla

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 8 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 107038 [Twister]

Twister

Chó Siberian Husky
Đực
1 year 11 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 106448 [Winifred]

Winifred

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
1 year 11 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 109396 [George]

George

Chó Becgie Đức
Đực
3 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 109394 [Grim]

Grim

Chó Becgie Đức
Đực
8 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 105909 [Gizmo]

Gizmo

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 104734 [Jojo]

Jojo

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107383 [Rosie]

Rosie

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
6 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 106975 [Snow]

Blanca

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 107053 [Kitty]

Kitty

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 107327 [Orion]

Harold

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
3 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 110133 [Dolores]

Dolores

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
5 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 110508 [Cleo]

Cleo

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
2 years 7 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 108545 [Tyling]

Tyling

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 108815 [312854]

Honey

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
4 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 108849 [312876]

Speckles

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 108914 [Flik]

Flik

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 109367 [Bruce]

Bruce

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 109145 [Teela]

Teela

Chó Tha Mồi Labrador
Cái
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 110485 [Rose]

Rose

Chó Núi Pyrenees
Cái
5 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 109341 [313390]

Coleslaw

Mèo Manx
Đực
9 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 109487 [313513]

Tic Tac

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 109562 [313652]

Toffee

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
3 years
Nhà Nuôi Dưỡng