Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

56 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 76583 [Waylon]

Waylon

Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 years 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 73761 [Moama]

Moma

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
5 years 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 74071 [Millie Moon]

Millie Moon

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 70421 [Olivia]

Olivia

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 77366 [Tommy]

Tommy

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Đực
5 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 77314 [Ice]

Ice

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Husky Mỹ
Đực
3 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 73161 [273319]

Ember

Khác
Cái
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 77050 [Squirrel]

Squirrel

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 77048 [Mouse]

Mouse

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 73908 [273823]

Kai

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 77374 [Lauren]

Larry

Mèo Abyssinia
Đực
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 74419 [274136]

Rutabaga

Khác
Đực
11 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 75171 [274640]

Bashful

Khác
Đực
8 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 75173 [274641]

Happy

Khác
Đực
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 75175 [274642]

Doc

Khác
Đực
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 76838 [Sneezy]

Sneezy

Khác
Đực
9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 75179 [274644]

Sleepy

Khác
Đực
9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 77197 [Winston]

Winston

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 77096 [Mowgli]

Mowgli

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 77244 [Trent]

Trent

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
7 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale