Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

27 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 80705 [Jake]

Jake

Chó Becgie Đức
Đực
10 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 79742 [Puma]

Puma

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
6 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80034 [Ice]

Ice

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Husky Mỹ
Đực
3 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80036 [Kai]

Kai

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 9 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 81153 [Mojo]

Mojo

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 81281 [Oliver]

Oliver

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
7 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 81033 [Freya]

Freya

Chó Becgie Đức
Cái
4 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80969 [Ranger]

Ranger

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Becgie Đức
Đực
6 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 81295 [Misty]

Misty

Chó Siberian Husky
Cái
1 year 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 79795 [Oolong]

Oolong

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 79612 [Dipper]

Dipper

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80168 [280895]

Ronald

Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80170 [280896]

McDonald

Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80511 [281085]

Jabba

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80676 [281285]

Tonka

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
10 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80761 [281330]

Captain

Chó Rottweiler
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80933 [281445]

Georgiana

Chó Siberian Husky
Cái
1 year 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80943 [281453]

Bennett

Chó Săn Lông Ngắn Đức
Đực
6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 80959 [281465]

Fitzwilliam

Chó Shelter Mỹ
Đực
10 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 81038 [281533]

Pinochle

Khác
Đực
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale