Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

63 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 86370 [Rainy]

Rainy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
4 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 81502 [Ninja]

Kiba (aka Ninja)

Chó Akita
Đực
2 years 10 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 102348 [Pixel]

Pixel

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
4 years 9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 93244 [Aries]

Stella

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Cái
4 years 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 99937 [Dash]

Dash

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 100036 [Jasmin]

Jasmin

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
4 years 5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 92201 [294446]

Abe

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 99773 [Otis]

Otis

Chó Núi Pyrenees
Đực
4 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 101974 [Oreo]

Oreo

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
7 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 96658 [298841]

Charcoal

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
5 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 102362 [Bart]

Bart

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 97334 [299733]

Cobb

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 101671 [Xena]

Xena

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 97814 [Pumpkin]

Pumpkin

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years 8 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 101332 [Peppers]

Peppers

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 98596 [300566]

Oscar

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 101067 [Celia]

Celia

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
5 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 102042 [Betty]

Betty

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
3 years 7 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 101711 [Sweet Pea]

Sweet Pea

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
5 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 102366 [Freddy]

Freddy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng