Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

42 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 79742 [Puma]

Puma

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
6 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 82000 [Sasha]

Sasha

Chó Săn Lông Ngắn Đức
Cái
3 years 9 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 84527 [Glacier (lvl 2)]

Glacier (lvl 2)

Chó Siberian Husky
Đực
3 years 5 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 84131 [Rocky]

Rocky

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 78731 [279443]

Claus

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 years 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 83953 [Leroy Brown]

Leroy Brown

Chó Becgie Đức
Đực
2 years 3 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 82583 [Tyson]

Tyson

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
10 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 80765 [281335]

Missy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
3 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 84035 [Jack]

Jack

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Chó Shepherd
Đực
2 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 81044 [281537]

Quinn

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
12 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 82933 [Toots]

Toots

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
2 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 82356 [Mufasa]

Mufasa

Chó Shelter Mỹ
Đực
5 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 81891 [282337]

Sally

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
9 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 82860 [Lucy]

Lucy

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
9 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 83303 [Zammis]

Zammis

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Boxer
Đực
7 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 84244 [Agate]

Agate

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
8 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 82684 [283290]

Pixel

Mèo Nuôi Lông Vừa
Cái
4 years
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 83935 [Dawson]

Dawson

Chó Shepherd
Đực
1 year 8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 83002 [Gaston]

Gaston

Chó Shelter Mỹ
Đực
8 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 83105 [283684]

Teddy

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale